неделя, юли 14, 2019

Altyn Jurga: Татарская история на Самарской Луке

Altyn Jurga: Татарская история на Самарской Луке: В Самарском крае есть удивительно красивое, своеобразное и таинственное место, называется оно Самарская Лука. Это  полуостров, образованный...

сряда, август 15, 2018

Някои хипотези за миграцията на хора, носители на хаплогрупа R1b / HG R1b /

     по статия от https://aratta.wordpress.com


    R1b е най-често срещаната хаплогрупа в Западна Европа, достигайки над 80% от населението в Ирландия, Шотландските планини, западния Уелс, френската граница на Атлантическия океан, Баската земя и Каталония. Също така е често срещано в Анадола и около Кавказ, в части на Русия и в Централна и Южна Азия. Освен крайбрежието на Атлантическия и Северния бряг на Европа, горещите точки включват долината на река По в Италия (над 70%), Армения (35%), Русия (50%), Туркменистан (над 35% ), хазари в Афганистан (35%), уйгурите от Северозападен Китай (20%).
R1b-V88, подклас, специфичен за Африка на юг от Сахара, се среща в 60 до 95% от мъжете в Северен Камерун. 

   Хаплогрупа R * произхожда от Северна Азия точно преди последния ледников максимум (преди 26.500-19.000 години). Идентифицирана е в останките на 
24 000-годишно момче от региона Altai, в южния централен Сибир. Този индивид е принадлежал на племе на ловци на мамути, които може да са се движили през Сибир и части от Европа по време на палеолита. Автозомно тази палеолитна популация изглежда е допринесла най-вече за родословието на съвременните европейци и южноазиатци, двата региона, където HG R също се среща най-често в днешно време (R1b в Западна Европа, R1a в Източна Европа, Централна и Южна Азия и R2 в Южна Азия). 

   Най-старите клонове на R1b (M343, P25, L389) са разпръснати на много ниски честоти от Западна Европа до Индия - огромен район, където биха могли да обикалят номадските ловци-събирачи  през ледниковата епоха. 

   Трите основни клона на R1b1 (R1b1a, R1b1b, R1b1c) изглежда са произлезли от Близкия изток. 
Южният клон, R1b1c (V88), се намира предимно в Леванта и Африка. Северният клон R1b1a (P297) изглежда е произхождал от Кавказ, Източна Анатолия или Северна Месопотамия, след това е прекосил Кавказ, откъдето щял да навлезе в Европа и Централна Азия. R1b1b (M335) е намерен само в Anatolia.

   Една от хипотезите гласи, че хората от R1b (може би заедно със съседните племена J2) са първите, които опитомяват добитък в северна Месопотамия преди около 10 500 години. В началото ловували мамути, по-късно бизони и друг дивеч. С увеличаването на човешкото население в плодородния полумесец от началото на неолита (преди 12 000 години) селективният лов и умъртвяването на стада започва да замества безразборното убиване на диви животни. Увеличеното участие на хората в живота на стадата турове, диви свине и кози довежда до тяхното прогресивно опитомяване. Така те започват вероятно да поддържат номадско или полу-номадско съществуване, докато други хора в плодородния полумесец (вероятно представени от  HG E1b1b, G и T) се заселват, за да обра-ботят земята или да запазят по-малки домашни любимци. Най-ранните доказателства за опитомяването на едър рогат добитък датират от около 8500 г. пр.н.е. в културите от преди кера-мичния неолит в планината Тавър. Двата най-стари археологически обекта, показващи признаци на опитомяване на говедата, са селата Çayönü Tepesi  в югоизточна Турция и Dja’de el-Mughara  в северен Ирак, на две места, разпо-ложени на 250 километра един от друг. Това вероятно е районът, от който се е разширила линията на R1b или с други думи "оригиналната родина" . 
  Оттук, според хипотезата на авторите на статията, така произведените номади се разделят на трите клона, отбелязани по-горе. Един клон (M335) остава в Анадола, но поради изключителната си рядкост днес не оцелява успешно, вероятно поради силната конкуренция с други неолитни популации в Ана-толия или поради недостига на пасища в тази планинска среда. Втори клон мигрира на юг към Левант, където става клон V88 и от където са  търсили нови земи на юг в Африка, първо в Египет, след това колонизират по-голямата част от северната част на Африка, от брега на Средиземно море до Сахел. 

   Третият клон (P297) прекосява Кавказ в огромната Понтийско-каспийска степ, която осигурява идеални пасища за говеда. Те се разделят на две фракции: R1b1a1 (M73),  минават на изток покрай Каспийско море в Централна Азия, а R1b1a2 (M269),  първоначално остават в Северен Кавказ и Понтийската степ между Днепър и Волга. Все още не е ясно дали M73 всъщност мигрира през Кавказ и достига Централна Азия през Казахстан или отива на юг през Иран и Туркменистан.

    Подобно на своя северен колега (R1b-M269), R1b-V88 се свързва с опитомяването на говеда в северна Месопотамия. И двата клона на R1b вероятно са се разделили скоро, след като добитъкът е опитомен, преди около 10 500 години (8500 г. пр. н. е.). 

   След като стигнат до Магреб, хората от HG R1b-V88 биха могли да прекосят Гибралтарския проток към Иберия, вероятно придружени от фермери от HG  G2, пастири на кози J1 и T1a и от родословия от рода Maghreban E-M81. 

    Тези магребски неолитни фермери и пастири биха могли да са тези, които са създали културата  Almagra Pottery culture в Андалусия през 6-то хилядолетие пр. н. е. 

    В днешно време малки проценти (1 до 4%) от R1b-V88 се намират в Левант, сред ливанци, друзи и евреи, и почти във всяка страна в Африка на север от екватора. По-висока честота в Египет (5%), сред берберите от египетско-либийската граница (23%), сред суданските копти (15%),Hausa people от  Судан (40%), Fulani people of the Sahel от Нигерия и Камерун (54%), чадски племена от Северна Нигерия и северен Камерун от 30% до 95%. R1b-V88 се среща сред местните популации на Руанда, Южна Африка, Намибия, Ангола, Конго, Габон, Екваториална Гвинея, Кот д'Ивоар, Гвинея Бисау.

   Най-близкият общ предшественик на клоновете на HG R1b, според авторите, датира от момент на развитието му в Евразия, а не от пристигането му в Западна Европа. Barbara Arredi и колегите и бяха първите, които посочиха, че разпространението на вариациите на r1b  в Европа се формира от изток на запад, което е по-съгласувано с влизането в Европа от Западна Азия с разпространението на селското стопанство. Предложението за югоизточен произход на R1b беше подкрепено от три подробни проучвания, основани на големи набори от данни, публикувани през 2010 г. Те установиха, че най-ранните подкладове на R1b се намират в западна Азия и най-новата в Западна Европа. Анализът на древна ДНК от остатъците от популации, получени от ранни неолитни селища като  Mediterranean Cardium и селищата от Централна и Северноевропейска територия, не откриха  мъжки представители, принадлежащи към хаплогрупа R1b

Източник: https://aratta.wordpress.com/2015/04/11/the-origin-and-development-of-the-african-haplogroup-r1b/вторник, юли 31, 2018

А мы живём здесь и были смешаны с европейскими популяциями – не путайте, не с нынешними предками современных европейцев, а с древними народами, жившими в Европе.

Можно ли сделать конкретные выводы о происхождении народов Кавказа?
В исследованиях мы выявили закономерность – эффект основателя в популяциях Кавказа. Все народы Кавказа при изучении полногеномных данных крайне близки друг другу. Если мы возьмем все народы Кавказа, то в общем мировом филогенетическом древе мы будем в одной точке, рядом. Мы немножко разойдемся, если будем рассматривать только народы Кавказа. Если брать мужскую линию, то популяции, живущие на Северном Кавказе, довольно отличны друг от друга, и, как правило, мы можем сказать, что это совпадает с их языковой принадлежностью.
К примеру, около 30% балкарцев и карачаевцев являются   представителями гаплогруппы R1а-Z2123. Можно сказать, что их предок оказался на территории Кавказа очень давно и развивался отдельно от всех представителей своей гаплогруппы и «родины», являясь праотцом для современных представителей этой гаплогруппы. Эта же гаплогруппа встречается среди башкир, но у балкарца отмечено более 168 мутаций, отличающих его от того же башкира. А их предковая гаплогруппа – R1а-Z2125, широко распространена среди киргизов, пуштунов и некоторых среднеазиатских народов. А у их ближайших соседей, татар, её вовсе нет, хотя они относятся к одной языковой группе. Но она, в свою очередь, не относится к гаплогруппе R1а-Z2123, а уходит в параллельную ветвь генеалогического древа.
Нельзя делать однозначных выводов, но, возможно, очень давно предок балкарцев, представитель гаплогруппы R1а, ушел на Кавказ из Средней или Южной Азии, через Волго-Уральский регион. Еще одна распространенная среди балкарцев гаплогруппа – Q-M242, которая, вероятнее всего, возникла на территории Центральной Азии и Южной Сибири от 15 до 25 тысяч лет назад в популяции туркмен и у коренного населения Америки. Будучи довольно широко представленной в Сибири и Средней Азии, Q-M242 значительно реже встречается в Южной и Юго-Восточной Азии.
Ранее в популяциях Северного Кавказа с максимальной частотой Q-M242 была обнаружена в популяции чеченцев – 4,8%, у балкарцев она выявлена с максимальной для всего Кавказа частотой 6,8%. Что особенно интересно, все балкарские образцы относятся к ветви Q1a-M25, в то время как чеченские – к ветви Q1a-M346.
Также интересно, что максимальное содержание данной гаплогруппы выявлено в наиболее восточных субгруппах балкарцев – безенгиевцев (13,2%) и малкарцев (7,4%). Свести данный компонент к влиянию на генофонд балкарцев со стороны ногайцев и калмыков, имеющих азиатское происхождение, также нельзя из-за выявления в их среде лишь единичных представителей этой гаплогруппы.
При использовании данных коммерческой компании Familytreedna можно обнаружить, что в кластер Q1a-L712 объединены балкарские и секлерские (субэтническая группа венгров) образцы. Тюркский генетический вклад в генофонд венгров и особенно секлеров ранее был оценен в 5-7,5%, а основными гаплогруппами, ответственными за азиатскую примесь среди венгров, среди прочих являются гаплогруппы R1a-Z93 и Q-M242, широко распространенные среди балкарцев и карачаевцев.
Генетическая связь венгров с гуннами была подтверждена при изучении разнообразия митохондриального генофонда данных народов. Имея в виду, что появление венгров в Европе историками приурочено к гуннскому периоду и учитывая связь балкарских и секлерских гаплотипов, можно сделать предположение о гуннском компоненте в генофонде балкарцев. Данная гипотеза отчасти подтверждается историками и филологами, занимающимися изучением карачаево-балкарского языка.
– Почему ДНК балкарцев получил ряд схожих мутаций с теми народами, которые вы перечислили?
– Популяционная генетика интересна тем, что при её изучении обращаешь внимание не на принадлежность к языковой группе, а на географический ареал обитания заселения данных народов.  Все народы, именно все, близки к своим географическим соседям, а не к народам той же языковой группы.  Если брать балкарцев, то нам ближе всего осетины, кабардинцы, чеченцы, сваны, мегрелы, но не башкиры, киргизы, татары – ­это можно сказать, ориентируясь на полногеномные данные.
Географический ареал распространения играет более важную роль, чем принадлежность к языковой группе. Все народы Северного Кавказа генетически крайне близки друг другу.  То есть кавказцы, по сути, имеют происхождение с Ближнего Востока и Ирана, но ни в коем случае мы не говорим, что мы потомки арабов или персов. В то время когда это происходило, не было ещё никаких народов, у нас просто-напросто общие корни.                           
Имея общее древнее происхождение, по данным широкогеномного секвенирования, народы Северного Кавказа проживают в сравнительно малом географическом регионе и постоянно контактируют друг с другом. В данной обстановке, да ещё зная любовь этих народов к изучению своей истории, ДНК-исследования несут в себе позитивный потенциал для межнациональных отношений, так как все народы так или иначе связаны общими генами.
........
Получается, что возможно изучение древней ДНК? Что это нам даст в итоге?
– В настоящее время активно проводятся работы по изучению древней ДНК, лет 10 назад об этом можно было только мечтать. Сейчас стало возможным получать полногеномные данные древних популяций, которые позволят нам сказать, кто мы и откуда. В журнале Naturе была опубликована статья, частично затронувшая происхождение аланов и родственных связей аланов и современных народов. Там делается вывод, что балкарцы, карачаевцы, осетины, чеченцы являются потомками аланов, но это очень приблизительные данные, так как они основываются на изучении 5 образцов ДНК. Не совсем научно и рано делать такие серьёзные выводы.
В ближайшее время должно быть изучено большое количество древних образцов ДНК. Сравнив их с современными популяциями, можно будет делать более обоснованные выводы.
Поскольку современные популяции изучены вдоль и поперёк, теперь мы изучаем ДНК древних народов, идём в глубину веков, и неважно, о какой географической территории мы говорим. В базе данных у нас есть все популяции, мы изучаем древние ДНК в привязке с современными. Мы можем привязать их при написании выводов, можем связать полученные данные с интересующими народами. Распыляться и одновременно изучать все народы мы пока не можем.
– Откуда вы берете ДНК древних народов?
– Лучше всего ДНК выделяются из височной части черепа или зубов. Не всегда мы можем обнаружить височную часть черепа, и потом при изучении височную кость трогать, конечно, жалко. Одно дело – взять один зуб для изучения, другое дело – отколоть от черепа височную часть, просто жаль. Поэтому мы чаще всего работаем с зубами.
.......