четвъртък, ноември 05, 2009

Елбрус - стълб на света


Едва ли съществува друга планина ,която има толкова имена:

Тейри Тау – Планина Тейри , От Тау – Огнена планина , Жаннган тау – Изгорялата планина , Минги Тау – Хилядната планина , Менгю Тау – Планина на вечния лед , Жин падшах – Цар на джиновете , Багъана Тау – Стълб на света , Алтын Тау – Златната планина , Нюр Тау – Излъчваща светлина и много други.
На запад от Елбрус в долините на реките Кубан,Теберда , Зеленчук и Лаба живеят карачаевци.На изток – в долините на реките Баксан , Малка , Чегем и Черек живеят балкарци.
Кабардинците наричат Елбрус Ошхомахо – Планина на щастието , абхазците – Орби туб – Планината ,където пребивават блаженните.Грузинците наричат Елбрус – Ялбуз .
Счита се ,че Елбрус е затихнал вулкан с диаметър на основата 18 км.В ледниците на Елбрус се зараждат реките Кюкюртлю, Уллу-Хурзук, Уллу-Кам , които се сливат и образуват реека Кубан.Двата върха на Елбрус са покрити с фирнов лед , от който се разделят 23 ледника.Общата площ на вечния сняг и лед е 136 квадратни км.
kurch.blogspot.com

Още за Елбрус може да се прочете тук http://kurch.blogspot.com/search/label/Мингитау
Приложение:Елбрус by Zuza09 shax-dag.ru ,Elbrus и Ледник-Елбрус by Михаил Кудрявцев www.geophoto.ru

Няма коментари: