четвъртък, ноември 19, 2009

Завещание.Осуят

Каквото и да е завещанието ,то не трябва да се променя,тъй като покойникът не може да утвърди или отхвърли промяната.Също така човек до смъртния си час трябва добре да обмисли своето завещание,за да не бъде причина за раздори.Имуществото придобито по неправеден път ,трябва да се раздаде на бедните ,иначе наследниците ще бъдат постигнати от съдбовно възмездие.

Халал мюлкюнг
Сабийинге тюк болур,
Харам мюлкюнг
Туудугъунга жюк болур.
Праведно натрупаното за твоето дете ще бъде богатство,
Неправедно натрупаното ще стане за твоя внук бреме.


Атасыны осуяты баласына - тёре.
Завещанието на бащата ,за децата е закон.

Харам бла жыйгъан мюлкюнгю
Осуятынга къошма.
Нечестно натрупаната полза,в завещанието не вписвай.

Асылдан саугъа къалыр,
Осалдан къаугъа къалыр.
От благородния остава дар за всеки,от скверния - безпокойство.

Бар умутунг осуятха сыйынмаз.
Всички надежди в завещанието не можеш да побереш.

/Езден адет.Этический кодекс карачаево-балкарского народа.Составление,предисловие и комментарий Махти Джуртубаева/

Няма коментари: