четвъртък, ноември 05, 2009

Алани в хрониката на Рамон Мунтанер

Ще напиша тук откъс от хрониката на Рамон Мунтанер ,в който се описват алански войни и по-точно един епизод на сблъсък между каталонците и аланите по нашите земи.Български превод Росица Панова.

"Изминаха толкова път,че скоро навлязоха в една красива равнина на империята Загора/България ?/.Гиргон/Жиргон,Жирган/,водачът на аланите,който в Адрианопол със собствените си ръце беше убил кесаря,беше там.При него имаше около 3 хил. конници и близо 6 хил. пехотинци,като всичките бяха с жените и децата си,защото аланите имат същия обичай ,както и татарите - да се движат всички заедно с цялото си имущество и никога да не се спират в град или друго населено място."

"Ще ви разкажа какво се случи с един алански конник и жена му,които яздеха хубави коне.Трима от нашите конници ги следваха по петите.Конят на жената губеше сили,а мъжът го удряше с плоското на меча си,но накрая нашите ги настигнаха.Като видя , че ги догонват и че жена му ще бъде погубена,конникът се придвижи малко по-напред,жената нададе силен вик и тогава той се обърна към нея,за да я прегърне и целуне.Като стори това,така замахна с меча към врата и ,че и отсече главата с един удар.След това се обърна към нашите трима конници,които вече бяха заловили коня на жената,и с меча си нанесе такъв тежък удар на един от тях на име Гилем де Белвер,че му отсече лявата ръка и онзи падна мъртъв на земята.Като видяха това,другите двама се спуснаха върху алана.....Трябва да знаете,че онзи въобще не се отдели от жена си,докато не беше разкъсан на парчета...."

Хрониката в оригинал - Crònica de Ramon Muntaner

Няма коментари: