сряда, май 21, 2014

Законите на Карча - Карча-тёреле

   Карча е легендарен родоначалник на карачаевските княжески родове, а също според други предположения  и на някои узденски фамилии. Текстът, за който става дума е включен в сборника " Народы Центрального и Северо-Западного Кавказа в 18 - начале 20 в.Документы и материалы".
   По превода и някои пояснения на арабски и тюркски термини са работили арабистът к.и.н. А.К.Аликберов, Фасих Бадерхан и д.и.н.М.И.Каракетов.Накратко тук ще представим някои техни разсъждения относно този текст.
   Автор на представения текст е Джамал син на Кдс /Кбс, Крс, Кдж/ , син на Урус, син на Семьон, син на Селим-Герий. Предполага се, че той самостоятелно е изучавал арабска  писменост и език
   Текстът следва приетата в мюсюлманския свят форма на изложение на фамилна генеалогия при, която текстът започва с исторически разказ с отражение на социалната структура на обществото, а след него се поставя генеалогия на дадена фамилия. В конкретния случай се разказва за родоначалника на карачаевските князе Карча и за Трам - родоначалник на древните  карачаевски узденски родове Коркмазови, Джанибекови, Семьонови.
Карча е представен като законодател установил Карча-тёреле с идването си в Карачай. Този кодекс бил част от свода правни норми Карачай джол-джорукъ. Съществувал още и Кодекс от етически норми Карча-намыс. Тези кодекси включвали установяване на налози в полза на върховния управител, задължения и повинности, право на повишение или понижение на съсловния статус и отразяват предислямската правна култура.
   В предание фиксирано в 1912 г.  от геолозите Н.А.Штоф и М.М.Беггров се говори за битка на карачаевци с кримския хан в началото на 17 в. Битката се състояла край малко селище Марджа-Сын . Карачаевци посрещнали кримската войска с национална светиня - идол наречен Марджа. В тази битка карачаевци отблъснали врага, но въпреки това след нея биле покорени и принудени да приемат исляма. Турски военачалник бил разположен в местността на станица Баталпашинская, днешен Черкеск.
 В старите карти на това място се изписва името Карачиони, вероятно по името на живеещия там народ. Според историците възможно е там да се е намирала резиденция на карачаевските князе.

   В текста на Джамал се говори, че Карча предал власт на Шаухал или Шамхал с условие за изпълнение на установени правила, след това направил същото и за Крым-Шаухал. Вероятно тук се смесват няколко събития. В преданията за Карча се разглеждат различни периоди на неговата дейност от 900 до 400 г. и вероятно те включват и управлението на неговите потомци Карачаевичи.
   Друга особеност е, която отбелязват изследователите е, че в текста се споменава Каншаубий като син на Крымшамхал, а от други източници е известно, че той е син на Бекмурза внук на Сайлар-шамхал. В едно предание се говори, че бащата на Бекмурза, Къырымбек, заедно с един свой дружинник са биле изселени от Карачай и поради тази причина възможно е наследниците на Бекмурза да са загубили правото на титул хан /шамхал/ и да са носили титул бек /крымшамхал/. Изследователите на текста на Джамал стигат до извода, че до идването на Карча в Карачай е имало род носещ титул Шамхал. Също така изследователите предлагат етимологията на титула крымшамхал да се извежда не от йарым - половинчат, а от къырым - остатък. До установяване на властта на шамхалите в Карачай е известен института карачайлыкъ с голяма тежест в обществото. Родовете Алиеви, Борлакови, Шаманови произлизат от тези териториите на Кумыкстан, в които управлявали къарачи-беклер, а последните се считали за едни от най-древните заселници в региона.
 ~~~О Карче – властелине Карачая, его законах и о происхождении дворян Коркмазовых 
/1/ Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Воистину, Карча пришел в область (вилайат) Карачай. Он был могущественным (кадир) господином (сайид). Затем он установил своему нёгеру1  /Шамхалу/ в месячный срок в пользу господина /Карчи/ Семь Вещей2 (саб‘ату ашйаин):/2/ Первое: чтобы брал Шамхал с каждого дома то, что /Карча/ назвал податью (расм). И второе: Шамхал берет то, что также называется къатын сюйюм2 на языке
/3/ ‘аджам. И третье: один день сеют (йазра‘ун). И четвертое: один день собирают урожай (йахсадуна-з-зара‘а). И пятое: один день косят траву(йакта‘уна хашиша). 

/4/ И шестое: при выходе девушки из /семейного/ общества (умматан) замуж, берет одного быка. И седьмое: при женитьбе мужчины – лошадь, и называют ту
/5/ лошадь эмчеклик4. И так поступал Карча (Карачай) каждый год. Однако никогда не делали всего такого потомки Гиназа, из-за того, что он был господином из свободных (саййидун мин-аль-ахрари). И после пришел 

/6/ Крым-Шаухал, вместе с ним – Гиназ сын Трама. И он убил мужчину и затем по /той/ причине обеднел. Он доверил из /тех/ дел Баштай, предводительнице (?)
/7/ из дочерей Кылыча. И у него /Кылыча/ – Гиназ-амма, имя её Кийа. И она воспитала Каншаубия сына Крым-Шаухала, сына Крым-хана
/8/ …Крым-Шаухал согласился. Потому, что вышел Крым-Шаухал из Крыма и отобрали Крым у него. Согласились относительно Крым-Шаухала: 

/9/ во всех делах /он/ выполняет Семь Вещей Карчи. Крым-Шаухал подчиняется ему /Карче/.
[После этого потомки] Карча остались в Карачае без своих владений (вилайата).
Гиназ отдал Крым-Шаухалу жеребенка, который на языке ногай и на языке карачай называется кенже-тай. 
Каншаубий женился на женщине по имени Гошаях Биче, и от нее у него родились две дочери – Къантин и Къаз. 

Случилось так, что Каншаубий съел что-то отравленное и заболел неизлечимой болезнью. Поэтому он настоял на поездке в Шам. И он отправился в Шам.
Там какая-то женщина заинтересовалась им, и она подумала, как бы мне женить его на себе, потому что он был очень красив.
И она спросила его:
– «Кто ты такой?»
Он ответил:
– «Я Каншаубий сын Крым-Шаухала. Я покинул свой вилайат».
На это женщина сказала ему:«Думаю, что я смогу тебя излечить, но для этого ты должен на мне жениться».
Он принял предложение, соединился с ней узами брака и [полностью] излечился с помощью Аллаха Всевышнего.  
Каншаубий заключил мировую с Шемахи-ханом, пожал ему руку, поприветствовал…, в знак примирения похлопал его по плечу семь раз, восхваляя добродетель Шемахи-хана.
[До] отъезда Каншаубия в Шам в вилайате Карачай была междоусобица. [В то время] Каншаубий искал место, где мог бы укрыться, и он обратился к Гиназу [Трамовичу], который был его другом, с просьбой погостить у него, поскольку он был из числа ахраров. И он остановился в его доме.
Гиназ [из Трамовичей] зарезал корову, поставил мед и в мед положил соль.
Каншаубий отказался от мяса и сказал: 

– Ах! Мясо, соль и мед – это позор!
И он ушел со словами:
– Где это видано, чтобы так поступали ахрары? Отрежьте ему крылья! Пусть с этого дня он более не считается ахраром!
У Гиназа [из Трамовичей] был только один сын и много дочерей. [После этого случая] он не мог [не смел] женить сына на дочери ахрара и выдать своих дочерей за сыновей ахрара. А дочери его уже подросли.
Затем через несколько лет Каншаубий вернулся из Шама. Он пришел в дом Гиназа ибн Трама. Все очень обрадовались, кроме Гиназа [из Трамовичей], который был в отъезде. Вернувшись домой, Гиназ обнаружил во дворе коня. Увидев коня, он обнял его. Каншаубий сильно этому удивился и, отвернув сердце от Гиназа, сказал ему:

– Коня ты любишь больше, чем меня.
На это Гиназ ответил:
– Я буду тебе подчиняться во всем и не буду тебе возражать ни в чем. Затем Каншаубий сказал Гиназу:

– Выдавай дочерей за знатных, а то это грех и позор перед людьми.
Но ни один из «знатных» (саййидов) [на это предложение в то время] не откликнулся. Он выдавал их замуж тогда, когда дочери уже постарели. 

Гиназ [из Трамовичей] женил своего сына Коркмаза на девушке из среды ахраров. То же самое он сделал и по отношению к своим дочерям, выдав их за ахраров, как будто они были им ровней.
Конец. 

Джамал сын Кдс (вар.: Кбс/Крс/Кдж с возможной заменой «к» на «г») сын Уруса сын Семена сын Салим-Герия/1/ Адр/а/зб/и/й (вар.: Уразбий/Оразмий) сын его Элмырза. Ногъай Анша (?) сын Тейрикъула. Сын его Т/ул/хан, и сыны его Ахл/а/у и Акъч’а (вар.: Акъчыкъ).


/2/ Владетель (амир) Трам. Гиназ. Джанмек (вар.: Джанмолат/). Тохт/а/р. Къ/о/ркъм/а/з. Дж/а/н/а/й. Ахмрмз (вар.: Ахмрхз). Б/е/кду сын Кърфр (вар.: Кърмз/Къурман) сына Б/е/кзт сына Мустафы сына Б/ий/нёг/е/ра. Джарашды.
/3а/ Сыны (потомки) его (Къоркъмаза): Дуда. Даулет. Тейрикъул. Къалтур. Бакку


/3б/ С/е/м/е/н сын Дуда. И сыны его: Хрдждхй (вар.: Хрдждмй/Хрджумй). Х/а/нм/ы/рз/а/. С/а/улу.
/3в/ (…)джук на языке аджам. Произошли –– из рода Трама аль-’ардаш (тюрк. гардаш «братские»?) четыре къртмр (?)…
/4/ Дж/а/йылгъан. Сыны /его/: Ибрай, Хусейн, Сулейман. Сын его Юн/у/с.
/5/ Акъб/а/й. Сыны /его/: Маджй (вар.: Маччи), Къады.
/6а/ Акай. Джанм/е/к. Кч/а/й (вар.: Кутча/Гитче). Урус. Селим-Герий. Семен. Чрск. Хаджи Б/и/йн/ё/гер. С/о/лман. С/а/р/а/лыб. Али сын Джан/и/мека. Шаулты (вар.: Саулты) сын Али.
/6б/ Сыны его (Селим-Гирея): Асланбек.
/7а/ Сыны его (Джанмека): Кучук. Исмаил. Башла. Мусос. Башчы.
/7б/ Сыны его (Хаджи Бийнёгера): Али-Султан. Ачгерий (Ажгерий). Шугъаиб.


/7в/ Сыны его (Али-Султана): Ч/ё/ф/е/л/е/у (Чёпеллеу). Наны.
/7г/ Сыны его (Ажгерия): Умар
/7д/ Сыны его (Шугъаиба): Мустафа.
/7е/ Сыны его (Саулты/Шаулты): Хшд/а/й. Сосран.
/7ж/ Къалтур, брат Идриса. Сыны его /Калтура/: Таумурза. Султан. Ислам. Доммай.
/7з/ Мырзамек. Али (вар.:Амр). 


/7и/ Мамй (вар.: Хамй). Хаджибий. Хаджи-Бекир.
/8/ Хаджи Али сын Архмт сына Джанкёза Йахьи сына Джанкёза.
/9/ (Тавро) рода Трама это /рисунок тавра/
/10/ Хозяин (этого документа) Къоркъмаз сын Къоркъмаза.

Да будет благословенен род Трама.
Източник: Cб. «Генеалогия народов Кавказа». Владикавказ. 2010. С. 141-154.