четвъртък, ноември 26, 2009

Границите между Балкария и Кабарда

по статията на балкарския историк Ханафи Хутуев "Была ли граница?"

"Историческите граници" между Балкария и Кабарда често се определят извън времето,неизменни във времето,като при това вземат за изходна точка 19в.Но границите между кабардинския и балкарския етнос тогава и в по-ранни времена не са постоянни.
До появяването на кабардинците в Централното Предкавказие единствените коренни обитатели са балкарците.Всички кавказоведи признават и това , че кабардинците се заселват на тези територии,както се говори и в преданията на самите кабардинци не по-рано от 15-16в.Миграцията на кабардинците започва след битката при р.Терек между Тимур и Тохтамиш в 1395г,след залеза на Златната Орда и отслабване на нейното влияние на Кавказ.Сваните до миналото столетие продължават да наричат територията на Кабарда Малкар/Балкар/.Заселвайки се кабардинците се намирали в сложни отношения със съседните народи.С живеещите на юг балкарци нямали ясни и установени граници.Често землените спорове се решавали с преговори.Например в началото на 18в било свикано Тере - висшия орган на управление на Балкария.За посредници балкарците поканили кабардинския княз Асланбек Кайтукин,неговия съветник Жабаги Казаноко,сванския княз Дадешкилиани,кумикския Агалархан и Баян Сарсанов .Според приетото решение границата минавала от местността Татартюп/сегашно Эльхотово/,Терек,до равнина на р.Кубан,прохода Лескенски,Жанбаш и Малка.Текстът на приетото съглашение бил издълбан на каменна плоча с арабски букви на балкарски език и е съхранен в руски превод.Това е единствения случай на установяване с двустранно съгласие линия на границата между Кабарда и Балкария.По тази линия чертали границите царевича Вахушти в 1745г ,Хан Гирей и др.
През втората половина на 18в колониалната политика на Русия води до съкращаване на владенията на кабардинските князе на север.Загубите се компенсирали с разширения на Кабарда в балкарските и осетинските долини.Немският учен и пътешественик П.С.Палас в края на 18в отбелязва что "балкарцы первоначально населяли места, которыми сейчас владеют кабардинцы, но затем ушли в горы вследствие преследований…" /Паллас П. С. Заметки о путешествии в южные наместничества Российской империи в 1793 и 1794 гг. Лейпциг, 1799. Т. 1 / С въвеждането от 1866г на поземлена повиност руският цар се считал върховен разпоредител на земите,а кабардинците - ползващи държавната земя .Опитите на Лорис-Меликов и Кодзоков да прокарат същото и в Балкария нямали успех и землените въпроси не биле решени заради категоричния отказ на балкарските таубии.Така наричаните "исторически граници" Кабарда-Балкария никога не са биле топографически очертани и закрепени законодателно.Това било направено след Октомврийската революция и се утвърждава с правителствени актове.В 1899г бил разработен проект распределящ пасищата пропорционално на количеството добитък,но никога не бил реализиран.В 1906г в Балкария се наброявали 249 740 овце, 59 195 глави рогат добитък, 9992 коне на 20 458 души . / alaniya.wordpress.com /
Днес землените спорове между двата народа са повод за етнически конфликти.Ще победи ли разумът и разбирателството между разделените в изкуствено създадените републики карачаево-балкарци и кабардинци,черкези и адиги ще покаже времето.
Това е карта на Кабардино-Балкария.На нея не се виждат "историческите граници",но се виждат селищата Эльхотово,Терек,Малка
 
Posted by Picasa

вторник, ноември 24, 2009

Осенные цветы

Кристальное дыхание и тишина

...Спешат топлые дни.

Крутый путь, дует холод.....Умирают летние мечты.
Виновный взгляд,неясны зов.....

Опоздалая любовь,расцветает среди тишины.....
Love Comments
Осенные цветый сжигают траву.
Капли росы и сухой пустинный ветер.
 
Posted by Picasa
Осенные цветы - звезды в темноте
...Сольнечные пятна,играющие листьями.

Атлас - Есенни Цветя

понеделник, ноември 23, 2009

Балкарска кула

Преди няколко стотин години балкарците са строили кули на Кавказ,но не всички са съхранени до днешни времена.Нова кула в национален балкарски стил е построена в Безенги.На първия етаж е показано традиционно балкарско жилище,така както е изглеждало то по времето на Кавказката война /19в/ и генерал Ермолов.На 2 и 3 етажи са подредени стаи със старинни килими и картини. 4ият етаж е покрит със стъклен покрив и може да се наблюдават горите,а вечер - звездите.
Кулата в Безенги


Снимки от вътрешността на кулата
На покрива


Фотосите ,заедно с текста видяни в alaniya.wordpress.com

четвъртък, ноември 19, 2009

Наследство - персик и черешняПотому что бросался на ветер туда-сюда,все времени что-то тяготело меня как камень...
В конце концов очнулся - сажал два персика и две черешни...
И вдруг камень обрушился,взрованный - что было,то было...
Сейчас,я другой,хотя один и тоже.Не говорите мне о брени,как только этот мир ,давным-давно грешный,получит от меня в наследство - два персика и две черешни...Диана Експрес - Наследство

Завещание.Осуят

Каквото и да е завещанието ,то не трябва да се променя,тъй като покойникът не може да утвърди или отхвърли промяната.Също така човек до смъртния си час трябва добре да обмисли своето завещание,за да не бъде причина за раздори.Имуществото придобито по неправеден път ,трябва да се раздаде на бедните ,иначе наследниците ще бъдат постигнати от съдбовно възмездие.

Халал мюлкюнг
Сабийинге тюк болур,
Харам мюлкюнг
Туудугъунга жюк болур.
Праведно натрупаното за твоето дете ще бъде богатство,
Неправедно натрупаното ще стане за твоя внук бреме.


Атасыны осуяты баласына - тёре.
Завещанието на бащата ,за децата е закон.

Харам бла жыйгъан мюлкюнгю
Осуятынга къошма.
Нечестно натрупаната полза,в завещанието не вписвай.

Асылдан саугъа къалыр,
Осалдан къаугъа къалыр.
От благородния остава дар за всеки,от скверния - безпокойство.

Бар умутунг осуятха сыйынмаз.
Всички надежди в завещанието не можеш да побереш.

/Езден адет.Этический кодекс карачаево-балкарского народа.Составление,предисловие и комментарий Махти Джуртубаева/

Карта на Мирния Кавказ


Образът на Кавказ и кавказките народности би трябвало да се формира не само от новинарските сводки за поредния конфликт,но и от информация за културата и обичаите на едни от най-древните етноси,все още съхранена там.Така или иначе вече по много форуми и блогове освен обмен на мнения за сегашното положение на региона се публикуват и много разкази за Кавказ- такъв какъвто го виждат и ценят неговите обитатели.
За да обедини в един проект тази информация сайтът «Кавказский узел» съвместно с Яндекс разработва програмен продукт позволяващ разглеждайки картата на Южния федерален окръг получаване на допълнителна информация за дадено място в два тематически слоя - Кавказки легенди и Пътешествие по зимен Кавказ.Материали по двете теми ще се събират в раздела Вики на «Кавказский узел» ,където всеки имащ отношение по въпроса може да публикува свой материал , а най-добрите ще бъдат включени в проекта Карта на Мирен Кавказ. /www.kavkaz-uzel.ru /
Ето и видео-реклама на проекта

CaucasianKnot
November 11, 2009 Вниманию читателей предлагается аудиозапись сюжета, прошедшего в эфире Радио Кабардино-Балкарии , в котором заместитель главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Анна Отмахова рассказывает о новом проекте.


А ето и една легенда от сайта «Кавказский узел» :

Derevoe_preview

Легенда горы София

Далее...

вторник, ноември 10, 2009

Если ты дал

Если ты дал голодному кусок своего хлеба
Если ты дал скитальцу искру своего очага
Если ты дал милую кусок своего сердца
Если ты дал чужакам жизнь
Ты не жил напрасно
Если ты взял частичку славы другого,
Если услышал сплетню и ее расскажеш
Если ты враг подлого,но его послушаш один раз
Если ел кусок хлеба своего друга и забудеш его
Почему ты родился…

Никто не сможет отнять твою любовь к людям
И веру в ним.
Ты опоздаеш иногда, Истина,но всегда приходиш к нам…

Емил Димитров-Ако си дал

Истина

Истината,която е утвърждение на живота и негов смисъл,произтича от Бог - източник на живота.И само Бог познава истината в цялата и пълнота.Откъснатата от народа си душа не може да познае истината- тайната на живота.Истината не може да се изясни,тя може да се почуствува с духа,тъй като нейното място и това на вярата е в сърдцето.

Халкъдан кери - хакъдан кери.
Който е далеч от народа ,е далеч от истината

Хакъ - жюрекде,
Хаух - тёгерекде.
Истината е в сърцето .Тленът-наоколо,навсякъде.

Тюзлюк этген хакъ табар,
Терслик этген как табар.
Творящия правда,ще намери истина.
Творящия неправда - мамалига


Кирли болсанг, - халкъ сюймез,
Харам болсанг, - хакъ сюймез.
Ако си небрежен- хората няма да те обичат.
Ако си подъл - истината вяма да те обикне.


/Езден Адет.Этический кодекс карачаево-балкарского народа.Составление, предисловие и комментарий Махти Джуртубаева /

Комисия за противодействие на фалшификациите на историята в ущърб на руските интереси

Въпросната комисия е създадена по инциатива на президента Дмитрий Медведев и в нея участвуват представители от администрацията на президента,Външно министерство,ФСБ,СВР/разузнаването ?/,М-во на регионалното развитие и др.Един от проблемите,който навярно е породил създаването на комисията е "етноцентриското"? тълкуване на историята.Например кавказките етноси не могат да си поделят предците - осетинци,ингуши,чеченци,кабардинци си приписват едни и същи предци и почти всички се считат наследници на аланите.Друг проблем е депортацията по сталинско време - част от новата история - във федералните учебници не пише нищо за нея,а в републиканските се упоменава./А как иначе след като са го преживели? /Също татарските историци нямат единно мнение ,чии наследници трябва да се считат - протобългарски или златоордински.В 2007г е издаден указ на президента,който отменя регионалния компонент в учебниците по история,възлизащ до сега на 25%.Националните републики се противят на изпълнението на този указ,още повече че той ще затрудни изучаването на националните езици.В Татарстан заявяват,че ще обжалват указа пред Конституционния съд. /www.karachays.com /

четвъртък, ноември 05, 2009

Алани в хрониката на Рамон Мунтанер

Ще напиша тук откъс от хрониката на Рамон Мунтанер ,в който се описват алански войни и по-точно един епизод на сблъсък между каталонците и аланите по нашите земи.Български превод Росица Панова.

"Изминаха толкова път,че скоро навлязоха в една красива равнина на империята Загора/България ?/.Гиргон/Жиргон,Жирган/,водачът на аланите,който в Адрианопол със собствените си ръце беше убил кесаря,беше там.При него имаше около 3 хил. конници и близо 6 хил. пехотинци,като всичките бяха с жените и децата си,защото аланите имат същия обичай ,както и татарите - да се движат всички заедно с цялото си имущество и никога да не се спират в град или друго населено място."

"Ще ви разкажа какво се случи с един алански конник и жена му,които яздеха хубави коне.Трима от нашите конници ги следваха по петите.Конят на жената губеше сили,а мъжът го удряше с плоското на меча си,но накрая нашите ги настигнаха.Като видя , че ги догонват и че жена му ще бъде погубена,конникът се придвижи малко по-напред,жената нададе силен вик и тогава той се обърна към нея,за да я прегърне и целуне.Като стори това,така замахна с меча към врата и ,че и отсече главата с един удар.След това се обърна към нашите трима конници,които вече бяха заловили коня на жената,и с меча си нанесе такъв тежък удар на един от тях на име Гилем де Белвер,че му отсече лявата ръка и онзи падна мъртъв на земята.Като видяха това,другите двама се спуснаха върху алана.....Трябва да знаете,че онзи въобще не се отдели от жена си,докато не беше разкъсан на парчета...."

Хрониката в оригинал - Crònica de Ramon Muntaner

Елбрус - стълб на света


Едва ли съществува друга планина ,която има толкова имена:

Тейри Тау – Планина Тейри , От Тау – Огнена планина , Жаннган тау – Изгорялата планина , Минги Тау – Хилядната планина , Менгю Тау – Планина на вечния лед , Жин падшах – Цар на джиновете , Багъана Тау – Стълб на света , Алтын Тау – Златната планина , Нюр Тау – Излъчваща светлина и много други.
На запад от Елбрус в долините на реките Кубан,Теберда , Зеленчук и Лаба живеят карачаевци.На изток – в долините на реките Баксан , Малка , Чегем и Черек живеят балкарци.
Кабардинците наричат Елбрус Ошхомахо – Планина на щастието , абхазците – Орби туб – Планината ,където пребивават блаженните.Грузинците наричат Елбрус – Ялбуз .
Счита се ,че Елбрус е затихнал вулкан с диаметър на основата 18 км.В ледниците на Елбрус се зараждат реките Кюкюртлю, Уллу-Хурзук, Уллу-Кам , които се сливат и образуват реека Кубан.Двата върха на Елбрус са покрити с фирнов лед , от който се разделят 23 ледника.Общата площ на вечния сняг и лед е 136 квадратни км.
kurch.blogspot.com

Още за Елбрус може да се прочете тук http://kurch.blogspot.com/search/label/Мингитау
Приложение:Елбрус by Zuza09 shax-dag.ru ,Elbrus и Ледник-Елбрус by Михаил Кудрявцев www.geophoto.ru

вторник, ноември 03, 2009

Лиловое детство


Я помню лиловое детство,багряных закатов алмаз,
Храня,как земное наследство,святой материнский наказ:

"Учись торопись,жизнь - не вечность,спеши без лихой суеты,
Но помни,что жизнь - это пропасть без нежной людской добротты.
Запомни,сын,если порою удача с тобой не в ладах,
Не мешкай,владей сам собою и будь человеком в делах.
Но если однажды со славой сойдется тропинка твоя,
Не вздумай с насмешкой лукавой,взгленуть на людей свысока
."

Динислам ДудовПриложение:Фото by Saul Santos Diaz ,Pesamiento Morado by La Bombilla www.flickr.com