вторник, юли 12, 2011

Ново писмо на балкарски активисти до президента на РФ Медведев

Във връзка с новоприетия закон чрез който изконно балкарски земи стават републиканска собственост и преминават в управление на предимно кабардинската власт 17 административни балкарски ръководители протестират с писмо до Медведев.В писмото се отбелязва,че балкарските земи към 1944г. съставляват 503064 ха , а днес за стопански цели са останали едва 220 867 ха.Искането е да се възстановят съществуващите до депортацията балкарски райони.


Цялото писмо

петък, юли 08, 2011

Отново за разпределението на пасищните земи в Кабардино-Балкария

Парламентът на КБР прие нов закон за разпределение на пасищните земи.Спорните земи в балкарските селища в районите Чегем,Черек,Баксан,Зольски остават републиканска собственост,което означава че стях няма да се разпореждат балкарските общински съвети,а републиканскот правителство,като законът забранява тяхната приватизация.Тези земи ще бъдат отдавани под аренда.Според балкарците този закон само привидно е компромисен и се съмняват в изпълнението на частта която забранява приватизация на земите. /http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/188049/ /На 26 юни в Налчик се състоя митинг на балкарската общественост,на който се обсъжда новоприетия закон и въпроса за самоопределение на балкарския народ.Изказани са съмнения в бъдещото развитие на балкарския народ и отново повдигнато предложение за самоопределение на балкарците./  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/187981/ /