сряда, юли 02, 2014

Карачаевските и балкарските R1a и R1b

В своя статия Анатолий Клёсов прави анализ на получените резултати от ДНК проекта на карачаевци и балкарци. Без да навлизам в научни подробности ще поставя няколко цитата от статията и линк към нея с пожелание да има желаещи да я прочетат и осмислят. А също и с пожелание и българската наука в тази област  в бъдеще да се похвали с подобни по-задълбочени изсладвания.
   "Балкарците, които фактически представляват един народ с карачаевци, около 150 хил., от тях в Русия живеят примерно 113 хил., останалите там където и карачаевци. В основата на произхода на карачаевци и балкарците историците поставят алани, българи, кобанци / представители на планинската кобанска култура в Кавказ/. Някои археолози отнасят най-ранните материални следи от тях към 13-14 в., примерно преди 700-800 години , въпреки че етноними и литературни източници позволяват тази датировка да се сведе до 4-6 век. Както ще бъде показано по-долу, това изцяло се съгласува с резултатите от ДНК-изследванията.
...
  Да преминем към данните...Като  цяло доминираща е хаплогрупата R1a, - 31%. На второ място, с не голяма разлика е хаплогрупа  G2a,- 27%. На трето – хаплогрупа J (14%), от която почти всички хаплогрупи се отнасят към субклад J2 / с известно отклонение към балкарците/.... Останалите групи E1b / при тестираните – всички от карачаевци/, I2a /всички от карачаевци – от тях половината са от едно семейство/, Q1a  /почти всички балкарци/, R1b /болшинството балкарци/, Т / всичко трима от тестираните, двама – от едно семейство/ - като цяло представляват една четвърт от всички изследвани хаплогрупи. 
.....


R1aБолшинството от изследваните карачаевци, при които се определеят по дълги субклади, се отнасят към субклад R1a-Z93-L342.2-Z2124Z2123, в който е отразена родовия клон на племето, ако може така да се нарече. В субклад Z2123, близо до карачаевци стоят техните „близки” родственици с представители от Русия, Украйна, Беларусия, Литва, Полша, Англия, Испания, Германия, Ирак, Индия, Пакистан, Кувейт ....и др. Субкладът се образувал хиляди години назад и неговите потомци се пръскат по света, и включително и в Арабските страни и Близкия Изток и там се умножават.

   Геномният анализ на представителите от Карачай и Башкирия показа, че те се отнасят към различни субклади на групата Z93-Z2123. Оказа се, че субкладът Z2123 се състои минимум от пет низходящи субклади, които включват представители от Пакистан (Y2632), Индия, Бангладеш и Шри-Ланка (Y47), Индия (Y875), башкири и индийци (Y934), и карачаевци (YP449). Необикновенната на пръв поглед комбинация на башкири и индийци в един субклад, говори, че ариите в хода на тяхната миграция 3-2 хилядолетие пр. Н. е. са преминали през територията на Бащкортостан, оставили са потомци от субклад Z93-L342.2-Z2124-Z2125-Z2123-Y934 и са го донесли в Индия. Това биха могли да бъдат скити , потомци на ариите. Карачаевци представляват друго направление на миграцията към Кавказ, с образуване на субклад Z93-L342.2-Z2124Z2125-Z2123-YP449. Носител на снип YP449 е  централния хаплотип от клона на Крымшамхалови.


Вероятно древен арийски предтеча от хаплогрупа R1a-Z93, от който са произлезли скити от тази хаплогрупа, а също и представители сред арабите, индийците и иранците – от един общ род , за хилядолетия разпръснати в различни клонове и снипове. При башкирите това е снип снип Y934, при евреите Y2630, при рода Крымшамхалови YP449.R1b


  Тази хаплогрупа при карачаевци и балкарци се среща малко, основно при балкарците. Привлича вниманието, че почти всички хаплогрупи R1b принадлежат на необикновенна група, която не се среща в Европа и видимо се явява архаичен рудимент на древен общ предтеча. Базовия хаплотип на балкарците е относително недалечен, неговия носител е живял преди 1300±255. Вероятно този клон е преминал ефекта на „гърлото на бутилката” и по чудо е оживяла примерно 8 век от нашата ера. Това поставя древния предтеча на балкарските и европейските хаплогрупи R1b във времето преди 9600 години. В тази епоха хаплогрупата R1b мигрира между Урал и Средна Волга , а може и да е била и на Кавказ. "
~~~Цялата статия