четвъртък, октомври 29, 2009

Аланска / карачаевска / летопис

Това е летопис ,която започва със събития преди новата ера и разкрива факти и сведения касаещи хуни,алани,българи,хазари,кумани.
В карачаевския род Хасанови се предават по наследство два ръкописа написани на тюркски/хазарски?/ език : едната с гръцка азбука- летопис на Ботай и другата с арабска азбука – летопис на Барлыу син на Ботай.Летописът на Ботай се загубва,а летописът на Барлыу преписва на кирилица историкът Назир Хасанов.След неговата смърт в 1994 г. книгата е отпечатана в Черкеск. Това е превод на три глави от книгата
/Предисловие.Алан Глаш/
Карча е един от средновековните карачаево-балкарски князе.Ботай е бил писар на негов военачалник.След погрома на Тамерлан ,Карча на 24г е отведен в робство в Бухара.Постъпва във войската на Тимур.Бяга при бонтуващите се кангари и киргизи ,а по-късно се връща в родината.Създава карачаево-балкарско княжество и го отбранява от врагове.Тази летопис все още не е изучена напълно.
Глава I
……..
В древни времена страната на тюрките/тинисир/ се състояла от 7 княжества:Конбанско,Деулезско,Узабанско,Казманакско,Кюеджикско,Канжайско,Кыиаргинско.Страната се състояла от две обединения западно и източно.В западното обединение влизали племената:източни уралски сибили,северни волжски сибили,северни волжски българи/булгари/,задонски сибили,сибилтински гурт кумани,сибилтински айык булгари,дунавски хонджук булгари,придонски кумани,днепровски кумани,кумани-сибилантиВ книгата са изброени много племена – тук съм написала само някои.Интересни са често споменаваните сибили и сибиланти,а също и басангети и гунневари/хунневари?/.
В източното обединение влизат племената казманакски санбеики,кюеджийски кипчаки,канджайски басангети ?,кыйаргински киргизи и азмани,дунавски авари-кыаргински азмани,и др.
В книгата се упоменава страна Сибил и сибилски княжества:Хазар-ок намиращо се в Акаджурт,Сабар-ок намиращо се в Караджурт,Булгар- в Айык,Койман – на Дон и Кубан,Алан – в Придонието.След това се изброяват каганите на страната Сибил.Ето някои от тях:
Сабур-хан в Акаджурт,Балгур-хан в Караджурт,Бойранкыз,дъщеря на Хазар-хан в Темиркан и Акаджурт,шатбек Болак в Келиджурт и Караджурт,Велики каган Алпбулан в Казджаран и Итил,Велики каган Обадий в Казджаран и Итил, и още 17 Велики кагана на Казджаран и Итил до последния Елбуюк .
Споменава се религиозна война между отделните ханства в която загиват или се преселват вероятно отделни родове.Сред пострадалите се споменават и карачаевски алани,карачаевски огучул –хазари,карачаевски хазари-кобари,земеделски хазари-хакаузи? и др.След това започва отслабване на хазарската държава и обособяване на ханство на руските хазари.
Глава II
В древни времена на територията между Крим и Урал,на равнините около Волга,Дон,Кубан и Терек,в планинските и равнинните части на Кавказ/Акаджурт и Караджурт/ живеят тинсири –конбани,деулезки сибили,узабани и канджайски ойсарыни-алани.След тях идват кипчаки-кумани,нокаймани,айдыки.
След това изречение започва описание на събития от 14в касаещи племената карачаевски хазари,карачаевски алани,карачаевски кумани и равнинни хазари.
Няколко пояснения:
Тинсир – от карачаево-балк. – тин-дух,сыр-благородство? – благородни духом
Айык – от кар.-балк. – Лунна – територия на Велика България .По нататък в книгата се споменава ,че това е Таманския полуостров.
Сибил – название на страна ,в която живеят много народи вкл. Анти
Акаджурт – ак-бял,джурт-родина – равнинната част на Северен Кавказ
Караджурт – кара-черен – Предгорието и планинската част на Северен Кавказ
Бойранкыз – бойран – велечествен,кыз – девойка.По Теофан – това е хунската принцеса Боарикс
Глава III
Биография на Карча.Хан Тамерлан напада Караджурт и унищожава много хазарски кумани,алани и татари
Авторът – Алан Глаш изхождайки от изредените хакани прави няколко извода.Например ,че съществуващата в началото държава Сибил между Волга и Азовско море по-късно носи името Хазария по името на управляващото племе,а още по-късно се разпада на Алания и Хазария.Също съпоставяйки имената на каганите с други известни източници,където се упоменават хазарски и алански царе той доказва тяхната еднозначност Например известния алански цар Дургуллель от 1065г тук е наречен Турнагил.Упоменатите царе с титул кендер- хаган на страната Малджаран са царе на Алания от рода на Елбулан – Алпхазар,Саутангил,Алпсибилл,Тармуч,Баджур,Алпбазур,Эрбюйюк,Аппок.Хипотезата е ,че след Турнагил кендер-хаганите стават самостоятелни и Алания се отделя от Хазария. След разпада на Хазария около 11в тя се управлява от куманите.13-14в идват монголите и донасят разорение.В 1424г на територията на Алания се образуват три княжества карачаевско,балкарско и кумикско,потомците на които сега живеят в Карачаево-Черкесия,Кабардино-Балкария и Дагестан.Виж още.
Книгата във вид на файл формат pdf www.karachays.com

вторник, октомври 27, 2009

Мигновение как вечность

Еще до встречи с тобой – я тебя любил:в древных гравюрах и уличных фотках; на шумных площадах и в пустых понятиях.
По телевидению , по телепатию – только тебя я ожидал...
Сколько лет сближали нашы маршруты,сколько причин создавали эту минуту:нежное столкновение влюбленных атомов и крик галактиках...
Раньше , чем начаться судьба – ты вблизи меня была...
Ты воздвигаеш меня по крутым дорогом,ты меня останавливаеш...
Мои кошмары и сказочные сновидения ты режиссируеш
Оба блуждаем в боли и истину, в ярости и в сердечности
Эта любовь в безкраю – единственная
Мигновение как вечность...

Todor Vurbanov - Mig kato vechnostПриложение:Пушкинская площадь от Наталия Пыхова,Звездное скопление из нашей галактике Млечный путь,Death-road Bolivija by www.pricol.ru

Намерено древно селище по пътя Прохладный-Азау в Кабардино-Балкария


В Кабардино-Балкария по обходен път Прохладный-Азау археолози са намерили древно селище на 3хил. години.На площ от 2хил кв.км са намерени останки от жилища,селскостоп.постройки,и предмети от скитска и кобанска култури.Керамичните съдове,бронзови ножове и сърпове се датират към 7век пр.н.е.Тогава не познавали желязото и бронзът се считал за разкош.
www.karachays.com

Приложение:карта от www.mojgorod.ru,Есен в град Прохладный by Nemova www.liveinternet.ru

Когда-то раньше

И солнце взошло,и солнце скрылось - а под ним - ничего...

Мы сейчас - нашы мечты былых времен...Мы сейчас - нашы мечты,но счастливы ли мы?

То,что раньше было,оно есть и сейчас и опять будет.Это уже было когда-то раньше...Для тебя не знаю, но я был один почти всех этих днях...

Жил ли ты для меня когда-то раньше?И я и ты здесь не случайно.Никто нет как тебе и я не случайно с тобой.

Сколько я делал,сколько отнял - время стереть...Но никто не успел изменить в меня твои черты...

Miro - Nqkoga Predi


Приложение:Восход by pavel pronin photography blog ,Трявна - Нели Томова e-vestnik.bg

Пътник и Изпитание

Карачаево-балкарския кодекс повелява , че непознатия пътник е гост и като такъв трябва да бъде обгрижен и нагостен.Отплатата за това добро дело ,ще бъде изказаното добропожелание ,което ще се сбъдне.Пътникът символизира човек пътуващ през своя живот и преминаващ различни изпитания.

Таурух да жомакъды,
Жолоучу да къонакъды.
Сказанието е приказка.
Пътникът е гост.


Жолоучудан алгъыш къалыр.
От пътника остава благопожелание.

Жолгъа чыкъсанг, жолдаш керек,
Андан сора аш керек.
По пътя е нужен спътник,
а след това - провизия.


Жолда атын аямагъан
Жарты жолдан къайтыр.
Който не пази коня си при пътуването,
ще се върне на половината път.


Къарамагъан - кёрмез,
Сынамагъан - билмез.
Който не гледа - няма да види,
който не преминава изпитания - няма да научи.


Жашау деген сынауду,
Къарыусузгъа жауду.
Животът е изпитание.Той е враждебен на слабия.

Ёлмеген къул алтын аякъ бла суу ичер.
Оцелелия роб пие вода от златна чаша.

Биреуню сынама да,
кесинги сына.
Изпитвай себе си - не другите.

Сыналмагъан сыйланмаз.
Неизпитаният няма чест.

Сынагъынчы - батыр кёп,
Сынасала - къатын кёп.
До изпитанието има много юнаци,
след него се оказват много жени.


Жол къыдырып къайтхан
Арбазында абыныр.
Преминалия много пътища,
може да се спъне в собствения си двор.


ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА

петък, октомври 09, 2009

ИЗ ОТВЕТОВ ПАПЫ НИКОЛАЯ I НА ВОПРОСЫ БОЛГАР О РЕЛИГИИ, БЫТЕ И ОБЫЧАЯХ ДОХРИСТИАНСКОЙ БОЛГАРИИ

Вскоре после принятия Болгарией христианства, в 865 г., князь Борис направил в Рим посольство, стремясь получить от папы признание самостоятельности только что основанной болгарской церкви. Болгарский государь просил также разъяснений по множеству вопросов исповедания христианской веры, новой морали и правил поведения в общественной и частной жизни. Сохранились ответы папы Николая I на 115 вопросов, часто повторяющие сами вопросы. Последние особенно важны для изучения состояния болгарского общества в IX в.
4. Считам излишним излагать вам подробно, сколько времени... в течение года необходимо воздерживаться от мяса, так как вы еще неопытны и молоды в вере...
14. Кроме того, вы сообщаете, что некий грек, ложно выдававший себя за пресвитера... окрестил многих на вашей родине. И вы, узнав по божьему вдохновению, что он не пресвитер, определили отрезать ему нос и уши, жесточайшим образом избить и изгнать из вашего отечества...
17. Итак, рассказывая, как вы приняли... христианскую веру и принудили к крещению весь народ, как он, однако, после крещения весь единодушно восстал с большим ожесточением против вас, утверждая, что вы дали ему плохой закон, и хотели убить вас и поставить себе другого князя; как вы, подготовленные против них с помощью божьей силы, победили их от мала до велика, захватили в свои руки, и как вся их знать и более влиятельные люди со всем их родом были уничтожены мечом, а не столь знатным и менее видным вы не причинили зла, вы хотите знать относительно тех, кто лишен жизни, есть ли грех на вас из-за них...
18. Вы говорите, что хотите знать, как следует поступить с теми, кто отрекся от христианского закона...
19. Что сделать по закону с теми, кто восстал, чтобы убить своего князя?..
21. Если раб убежит от своего господина, следует ли простить его, когда он будет схвачен?..
22. К тем, кто обратился в бегство, когда вы вступили в сражение с неприятелем... пусть смягчится суровость законов...
24. Как следует поступить с отцеубийцей, а также с тем, кто погубил брата своего или сестру, указывают законы. Но если он убежит в церковь, то... пусть определит местный епископ или поставленный им священник.
25. Вы заявляете, что по обычаю вашей родины воины всегда охраняют границу между вашим отечеством и другими, и если раб или свободный убежит каким-либо образом через один из постов, то немедленно воинов вместо него предают смерти...
26. Относительно того, кто убил близкого, т. е. родственника: брата, двоюродного брата или внука, пусть сохранят свою силу священные законы, но, если он убежит в церковь, пусть избавится от смерти...
33. Вы говорите, что, вступая в сражение, до сих пор несли в качестве знамени конский хвост и хотите знать, что следует носить вместо него. Что же иное, как не знак святого креста?..
34. Кроме того, вы спрашиваете, следует ли сразу же выступить, получив весть, что надо идти на войну, или есть определенные дни, когда не следует отправляться на войну...
35. Вы рассказываете, что перед выступлением на бой собирались, соблюдая определенные дни и часы, чтобы предаться заклинаниям, играм, песням и неким гаданиям...
39. Вы спрашиваете о кровном родстве между родами, чтобы ясно понять, с какими женщинами следует вступать в брак...
40. Вы говорите, что на вашей родине есть обычай: перед боем ваш повелитель посылает самого верного и благоразумного человека для осмотра всего оружия, коней и снаряжения... и те, у кого они окажутся небрежно подготовленными, осуждаются на смерть...
42. Вы говорите, что, когда ваш князь по обычаю садится за стол для трапезы, никто, даже его жена, не садится с ним есть; вы же садитесь далеко от него на низкие сиденья и едите на земле...

49. Кроме того, вы хотите знать, позволено ли давать, как раньше, в приданое невестам золото, серебро, волов, лошадей и прочее...
51. Вы спрашиваете, позволено ли иметь одновременно двух жен, а если не позволено, хотите знать, что следует сделать с теми, у кого окажется две жены...
59. Ваш вопрос о штанах21 мы считаем излишним, ибо хотим изменить не внешний облик вашей одежды, а... нравы...

62. Вы говорите, что до принятия христианства у вас был найден камень, который, если от него принять часть против болезни, обычно служил лекарством для тела, но иногда все же оставался бесполезным...
66. Вы утверждаете, что греки22 запрещают вам входить в церковь в повязке из льняной ткани, которую вы носите на голове...
67. Вы говорите, что... когда вы хотели связать кого-либо клятвой ради некоего дела, то клали перед ним меч, и он над ним давал клятву...
79. Говорите, что у вас есть обычай: больные берут для выздоровления некую повязку и, повесив, носят ее на шее...

86. Если будет схвачен вор или разбойник и откажется от того, в чем его обвиняют, вы утверждаете, что у вас судья бьет его по голове бичом и колет в бок железными шипами, пока не добьется от него истины...
90. Вы спрашиваете, позволено ли употреблять в пищу животных и птиц, если они убиты без ножа и погибли только от удара человека...
96. Что бы ни задумала или ни сделала жена против тебя, даже если она обвинит тебя, не следует... отвергать ее или сильно ненавидеть...
97. Это же должно относиться и к рабу, обвинившему своего господина перед властями...
100. Следует ли перенести обратно в свою землю того, кто погиб в сражении?..
101. Вы спрашиваете, кому следует давать милостыню...
103. Вы спрашиваете, что следует сделать с нечестивыми книгами, полученными, как вы заявляете, от сарацинов23 и находящимися у вас...
Латински извори за българската история. София, 1960. Т. 2. С. 65-125, пер. О. В. Ивановой.

/21. Вероятно, Борис спрашивал, позволено ли женщинам носить штаны.
22. Греки - византийские священники-миссионеры.
23. Видимо, речь идет об арабских астрологических книгах./

history.kemsu.ru

По лошо от смъртта е насилието

ЁЛЮМ – СМЪРТ

Ёлюр жаннга ёкюл жокъ.
Обречената душа няма защита

Жашай эсенг - адамча,
Ёле эсенг - адамча.
Като живееш – живей като човек
Когато умираш – умирай като човек.


Адам, кёрюрюн кёргюнчю,
Кёрюне кирмез.
Човек не влиза в гроба
Докато не изпита отсъденото му.


Биреу тёшек болуп ёлдю,
Биреу эшек болуп ёлдю.
Един умира болен,друг – като подлец.

Къорарыкъны кёлю башха.
Обречения мени нрава си.


Бу дунияда этгенинги
Ол дунияда табарса.
Каквото си творил на този свят
Това ще намериш на другия.


Ёлюмден аман - хорлукъ.
По-лошо от смърта е насилието.

Народът вярва , че на всеки човек е даден определен срок в Книгата на живота / Жашау китабы/ ,който никой не може да наруши.Счита се също , че известно време преди смъртта човек променя нрава си – към по-добро или по-лошо.А живота в унижение е недостойна за човека.Народът вярва , че небето е отражение на земята ,тъй както човек е по-виш от звездите.Всеки човек има своя звезда ,тя започва да свети когато той се ражда и пада , когато той умира.Човекът е душа на звезда и не той , а тя зависи от него.
/ЁЗДЕН АДЕТ
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА
Составление, предисловие и комментарий Махти Джуртубаева
....... /

Унищожение на кавказките народи

От първите дни на Втората световна война и работниците и интелигенцията от Карачай и от всички кавказки народи изпълнявайки своя дълг влизат в редовете на армията.На фронта отиват 26хил.карачаевци , подготвят се 10хил.медицински сестри и 30хил санитари.На 17.05.1943г във в. “Красный Карачай” е побликувана телеграма от секретаря на Малокарачаевския райком на ВКП :
“Передайте колхозникам и трудящимся Малокарачаевского района, собравшим один миллион рублей на строительство боевых самолетов “Колхозник Карачая”, братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин”.
От есента на 1942 г в Северен Кавказ се разгръща активно партизанско движение.В Кисловодск гестапо разстрелва карачаевската партизанка
З. Эркенова .Партизанския отряд на Осман Касаев разгромава 27 вражески гарнизона , унищожава 4хил.фашисти.В боевете участват над хиляда девойки и жени от Карачай и Балкария сред които Зоя Дагова, Халимат Эбзеева, Фатима Чичханчиева, Софият Чотчаева, Зухра Эркенова, Роза Уртенова, Фронза Хаунежева и др.
В същото време в течение на военните действия се провежда насилствена депортация на цели народи: балкарци, чеченци, калмики, кримски татари, карачаевци, гърци,турки-месхетинци, немци и др.
На 2 ноември 1943г в продължение на два часа нищо не подозиращия карачаевски народ – 69267 души от които 53.9 процента – деца,28.1процента – жени и 18процента мъже –старци и инвалиди под дулата на автоматите на 60х войници от НКВД са качени бързо в товарни вагони и отправени на изток. Всичко биле сформирани 36 ешалона.Повече от 20 дена преселниците се задъхвали от липса на въздух,мръзнели , гладували и умирали.На спирките отваряли вагоните,изхвърляли труповете и продължавали.По време на пътуването загинали 653 човека.Преселниците са разселени на малки групи из огромната територия на Северен Казахстан до подножията на Памир в повече от 480 пункта. Целта на това разселение е очевидна – пълна асимилация и изчезване като етнос.Карачаевската автономия е опразнена и част от нейната територия предадена на Грузия.Депортацията се извършва когато голяма част от мъжкото население се намира на фронта.По последни дани от преброяванията в Казахстан сега живеят 1500 карачаевци.Територията на опразнената Чечено-Ингушетска АССР разделят на части: равнинните райони ,в които се намира нефтопреработващата индустрия влизат в образуваната Грозненска област , планинската част е разделена между Грузия и Дагестан , а към Северна Осетия се включва Ингушката област.Тези републики биле длъжни на организират заселване на предадените им райони./ karachays.com /
Причините за унищожението на планинците според чеченския политолог Абудрахман Авторханов са :
"1. Постоянная, непрерывная борьба за национальную независимость чеченцев и горцев Кавказа. Фактическое непризнание ими системы советского колониального режима; 2. Желание Москвы обезопасить Кавказ как тыл в будущих столкновениях с Западом от неизбежного внутреннего общекавказского национального фронта против советской метрополии; 3. […]; 4. Не только держать Кавказ как стратегическую базу вне внутренней опасности и уязвимости, но превратить его в надежный плацдарм для будущей экспансии против Турции, Ирана, Пакистана и Индии. Таковы не декларированные, но бесспорные мотивы, которыми руководствуются кремлевские владыки в своей политике истребления кавказских народов. Первой жертвой этой политики и стал один миллион горцев - чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы…"
/А. Авторханов. Убийство чечено-ингушского народа. Москва , 1991/

Карачаевци в годините на войната Kara4boy August 28, 2009


Приложение :Картина на художника С.Юшаев и снимки на депортацията

сряда, октомври 07, 2009

А те чекам, Йовано

Еех, Йовано, Йованке...
И аз те дома чекам...дома да ми дойдеш...
А ти не довадяш, душо...Сърце мое, Йовано...
А те чекам, Йовано, песен да ми изпееш, како майка сина имала. Се що син иская - се му майка давала, а син - болен. Болен откакто се родиа. Да ми пееш как са разцъфтели бахчите. Разпукали се люляци, замирисали девойки, а он болен. Болен откакто се родиа. Да ми пееш как и аз по мръкло лутам. Ноч ме пие, месечина ме пие. Нища ми ни е. Здрав съм, а болен. Е те за туй те чекам, Йовано, дома да ми дойдеш, а ти не довадяш, душо. Сърце мое, Йовано...Йовано...Йовано...ееех...

Йовано, Йованке,
край Вардаро седиш мори
бело платно белиш,
бело платно белиш мори
се нагоре гледаш.
Йовано, Йованке,
аз те тебе чекам мори
дома да ми дойдеш,
а ти не довагяш душо,
сърце мое Йованке.
Йовано, Йованке,
твоята майка мори
тебе не те пуща
кай мене да дойдеш мори
сърце мое Йованке.Unsubscribe bg681
July 24, 2006
Bulgarian,Folk-song,Slavi Trifonov

Скитски имена

Анна Комнина (на гръцки: Άννα Κομνηνή) е византийска принцеса и историчка.родена на 1 септември 1083 г. като дъщеря на византийския император Алексий I и Ирина Дукина.По време на коронацията му (по думите на дъщеря му Ана Комнина) владеел само територията между Одрин и Константинопол. Селджукските турци се разпореждали в Мала Азия, норманите били готови да дебаркират по адриатическото крайбрежие, а на Балканите били сърбите и печенегите. Успял да привлече венецианците за съюзници срещу търговски привилегии против норманите и с тяхна помощ ги изтласкал. С умели ходове спечелил за съюзници куманите и заедно разбили печенегите.
Особено интересни за историографията са сведенията в "Алексиада" за голямото въстание на пловдивските павликяни през 1084-1086 (въстанието на Травъл) и за войните на Византия с печенеги и нормани, част от които се разиграли из българските земи.
Избрах няколко откъса от руския превод на "Алексиада" , в които се споменават скити и няколко техни вождове поименно.
***
...Родственники Травла собрались у него и отправились в Белятово 615 (это городок, расположенный на вершине холма, который возвышается над находящейся у Белятово долиной). Найдя город совершенно лишенным жителей, они сочли его как бы своей собственностью и обосновались в нем. Оттуда они ежедневно совершали набеги, достигали даже своего родного Филиппополя и возвращались с большой добычей.
Но Травл не ограничился этим 616: он заключил договор с обитавшими в Паристрии скифами, привлек на свою сторону правителей Главиницы 617, Дристры и прилежащих к ним областей, обручился с дочерью одного знатного скифа, стараясь всеми силами досаждать самодержцу вторжениями скифов. Император ежедневно получал сведения о Травле и в предвидении будущего старался письмами и обещаниями привлечь его на свою сторону, ибо предчувствовал то зло, которое может причинить ему этот человек. Алексей даже составил и отослал хрисовул, гарантирующий Травлу безопасность и полную свободу 618. Но «не научился рак прямо ходить». Каким он был раньше, таким остался и теперь: старался привлечь на свою сторону скифов, еще большее их число приглашал к себе из их мест и грабил все соседние земли 619. ...
...Одно из скифских племен 723, которое подвергалось постоянным грабежам со стороны савроматов 724, снялось со своих мест и спустилось к Данувию. Скифам нужно было заключить договор с жившими по Данувию племенами, и они с общего согласия вступили в переговоры с их вождями: Татушем, по прозвищу Хали 725, Сеславом и Сацой 726 (нужно упомянуть имена этих предводителей, хотя они и оскверняют мою историю). Первый из них владел Дристрой, остальные — Вичиной 727 и другими городами. Заключив с ними договор, скифы свободно переправились через Данувий, стали грабить соседние земли и захватили несколько городков. В дальнейшем, немного утихомирившись, они стали возделывать землю, сеять просо и пшеницу. ...
... Император рассудил совершенно правильно и принял во внимание обычай варваров: ведь скифские набеги, в какое время года они бы ни начались, не прекращались в следующем и, случаясь, например, летом, не кончались осенью или даже зимой. Это бедствие не было ограничено кругом одного года 745, в течение нескольких лет скифские набеги приводили в волнение Ромейское государство, я же упомянула лишь о некоторых из них. В рядах скифов не было раскола, несмотря на то, что император неоднократно пытался тем или иным способом привлечь их на свою сторону. Ни один скиф тайно не перешел к императору; настолько непреклонны были они в то время.
...Наутро Алексей выступил из лагеря, разделив войско, построил боевым строем фаланги, объехал и осмотрел армию. Затем он занял место в центре строя, где находились близкие ему по крови и свойству: брат Алексея Адриан, командовавший тогда латинянами, и другие благородные мужи. Левым флангом командовал кесарь Никифор Мелиссин — муж сестры Алексея; правым предводительствовали Кастамонит и Татикий; союзниками — савроматы Уза и Караца. Император выделил шесть воинов, которым поручил охрану своей особы и приказал следить за ним и ни на кого больше не обращать никакого внимания; это были двое сыновей Романа Диогена, имевший давний боевой опыт Николай Маврокатакалон, Иоаннаки, предводитель варягов Намбит и Гул, находившийся еще в услужении у отца Алексея. ...
10. Самодержец, мучимый, как я говорила, лихорадкой, ненадолго прилег отдохнуть, чтобы восстановить силы. Однако он не мог лежать спокойно и все обдумывал, что следует ему сделать на другой день. В это время к нему явился Татран 808 (этот скиф неоднократно переходил к самодержцу и вновь возвращался домой; Алексей каждый раз прощал его, и скиф горячо полюбил императора за его долготерпение. Поэтому Татран был предан императору и старался ему угодить). Он сказал: «У меня есть подозрение, император, что скифы завтра окружат нас, а затем постараются вступить с нами в бой, поэтому предупреди их намерение и на рассвете выстрой войско за стенами города». Император похвалил скифа, принял его совет, собираясь осуществить этот план с восходом солнца. Переговорив с Алексеем, Татран отправился к скифским вождям и сказал им следующее: «Не кичитесь победой над самодержцем; видя малочисленность нашего войска, не обманывайте себя благими надеждами выиграть бой. Неодолима сила властителя, к тому же с минуты на минуту ожидается прибытие большого наемного войска. Если вы не согласитесь на мир с императором, ваши тела расклюют хищные птицы». ...
...Стипиот по прибытии в Пиманин сделал то же самое и вернулся к императору. Самодержец же на закате достиг Кедреи. К нему сразу же явилось несколько воинов с сообщением, что в близлежащих городках — владениях некогда знаменитого Вурца — находится бесчисленное множество варваров. Выслушав это известие, император немедленно приготовился действовать. Он сразу же призвал сына этого Вурца по имени Варда 1515, Георгия Левуна и скифа, на скифском языке именовавшегося Питикой, вместе с их воинами, образовал боеспособный отряд и выслал их против варваров с приказом по прибытии на место отправить воинов в набеги, разорить все соседние селения, а их жителей выселить и привести к нему. Они сразу же отправились в путь, а самодержец, преследуя прежнюю цель, торопился достичь Поливота и затем дойти до Икония
/ www.krotov.info /

вторник, октомври 06, 2009

Алани и Дивногорье

Дивногорье се намира във Воронежка област и представлява природен историко-археологически музей ,включващ пещерни църкви и необикновени скални островни възвишения,съхранили се от разрушение наречени Большие и Малые Дивы . Историята свързва този природен обект с аланите.
Във 7 век от.н.е се образува Хазарския каганат ,който включва различни народи ,в това число българи ,алани ,хазари и славяни.Аланите дошли тук от Предкавказието.В началото те строили обичайните си жилища - юрти,но за местния хладен климат тези жилища не били благоприятни и аланите приемат строителните обичаи на своите съседи от левия бряг на р.Дон - славяни-вятичи. Построените полуземлянки се различават по мястото на огнището - в аланския вариант то се намира в центъра на жилището/както и в юртата/,а в славянския - срещу входа по диагонала.В Маяцката крепост се намирал и занаятчийски дом на грънчари ,където алани изготвяли грънчарски съдове - много качествени за продажба.Аланите са един от първите народи ,които отделят занаятите в отделни отрасли.С това се занимавали предимно мъжете,ходещи на работа в отделно селище.Майсторите се почитали почти като магове,тъй като главния бог на аланите бил богът на огъня,слънцето и светлината.Аланската крепост съществувала до 10в. и след това аланите се върнали в Предкавказието , а част от тях биле асимилирани от вятичите.Територията ,където живеели се обезлюдява и сe превръща в така нареченото Дикое поле ./www.bereg.vrn.ru /

Приложение:Пещерни църкви от www.zaharov.pp.ru ,Скални възвишения от www.toyota-rus.narod.ru , Възстановени селища на алани и българи от tanandra.livejournal.com ,
Дон в Дивногорье от www.panoramio.com

понеделник, октомври 05, 2009

Болгары и Караман Тарихи

Караман Тарихи /Таварих-е ал-е Караман / является летопись Караманского княжества, силнейший соперник османов в Малой Азии.Возможно оно было причина ,что бы селджуки отправились сперва к Балканскому полуострову. В 15в оно уже утратило свою силу и перестало существовать начале 16 века. В летописю разказывается,что в Малой Азии жило болгарское население и его судьба связана с Караманскому княжесву в периоде 1227-1517г. Эти болгары имели войска от 10хил войнов,бейове и ханы.Между городов Ерегли,Нигде,Юргюб,Адана и Тарсус находится гора Булгар Дагъ достигающа 3000в .В летописю есть около 150 сведений,где упоменаются болгарские войни – булгар та ифеси,булгар-елери,булгар-бейлери и владетелей Яхши хан,Айдън бей,царица Катерина.
Летопись была начата в стихотворной форме на персийском языке от поета Ходжа Деххани.Он пел 600 двухстишиях .Владетел Карамана Алаеддин Кейкобад III около 1352г распорядился что бы поет Яжиджани продолжить на персийском языке историю.После времени Ахмет бей с псевдонимом Шикяри/любитель охотой/ перевел летописю на среднотурском языке.
Одно из предположения историков ,что во времени управления Гюнери бей/1277-1299/ и Яхши хан/1308-1315/ возникло родство между болгаров и караманских владетелях.В конце 15в начале 16в. Болгарские войни и их предводитель – Катерина были разгромленны армией Селима.
Меликоф сообщает,что термин Булгар Дагъ упоминается в „Данишменднаме” в связи с событиями от 1098г и о существования
Термина bulgar haddi.
Ходжа Деххани расказывает,что караманы пришли в Малой Азии из Ширвана,сражалис с болгарами около год,а потом заключили мирный договор.
По мнению Ибрахима Татарлъ в болгарской державе в Малой Азии жили славянизированние болгары,тюркоезичные болгары,куманы,кыпчаки.
/http://ziezi.tripod.com/anadol/venedikova.htm/Приложение:Foto bolkar dagi by recepmemik /www.flickr.com /

четвъртък, октомври 01, 2009

Перепутье

Я проподал куда-то ,но все было истинное – страх удара, ожидание,столкновение.....

А Дон Кихот , обнимая чашу,в кабачоке спорил с неверником.
Они шутились – сейчас и в музее нет мельницы..... И так теряя доверие
.... спрашивал людей – где начинает путь к надежду, где кончится перепутье усталости .....

Я проподал куда-то , вращался в доспехах .....И пробудился голый от крика ветра...Моторный шум утонул в эхо с рокерами ....
Tangra is a rock band formed in Bulgaria, in 1976. The group lasted for 15 years and left a number of influential songs for the generation grown in the 80s. The group’s lineup changed through the years and one of the best Bulgarian musicians of the time were in the band. Initially the band was formed as hard/progressive rock, but in the beggining of 80s its style was changed towards more melodic oriented pop-rock sound.

Пропадах някъде, но всичко беше истинско -
страха от удара, очакването, сблъсъка.
А после кацнах върху мислите
и тръгнах по света, нарамил кръста си.
Като медал върху ревера сив на времето
оглеждах от високо всички улици.
И виждах рицарите, стъпили във стремето
на своите мотори с малки блудници.
А Дон Кихот, прегърнал здраво чашата
във кръчмата спореше със неверници,
които го закачаха от масите,
че днес дори в музея няма мелници.
И тъй загубил в сетен дъх доверие
започнах да разпитвам плахо хората:
къде започва пътят към надеждата
и свършва кръстопътят на умората?
Пропадах някъде, въртях се във доспехите
и се събудих гол от писъка на вятъра.
Моторен шум потъваше във ехото
със рокерите, тръгнали нанякъде.