вторник, ноември 10, 2009

Истина

Истината,която е утвърждение на живота и негов смисъл,произтича от Бог - източник на живота.И само Бог познава истината в цялата и пълнота.Откъснатата от народа си душа не може да познае истината- тайната на живота.Истината не може да се изясни,тя може да се почуствува с духа,тъй като нейното място и това на вярата е в сърдцето.

Халкъдан кери - хакъдан кери.
Който е далеч от народа ,е далеч от истината

Хакъ - жюрекде,
Хаух - тёгерекде.
Истината е в сърцето .Тленът-наоколо,навсякъде.

Тюзлюк этген хакъ табар,
Терслик этген как табар.
Творящия правда,ще намери истина.
Творящия неправда - мамалига


Кирли болсанг, - халкъ сюймез,
Харам болсанг, - хакъ сюймез.
Ако си небрежен- хората няма да те обичат.
Ако си подъл - истината вяма да те обикне.


/Езден Адет.Этический кодекс карачаево-балкарского народа.Составление, предисловие и комментарий Махти Джуртубаева /

Няма коментари: