петък, юли 08, 2011

Отново за разпределението на пасищните земи в Кабардино-Балкария

Парламентът на КБР прие нов закон за разпределение на пасищните земи.Спорните земи в балкарските селища в районите Чегем,Черек,Баксан,Зольски остават републиканска собственост,което означава че стях няма да се разпореждат балкарските общински съвети,а републиканскот правителство,като законът забранява тяхната приватизация.Тези земи ще бъдат отдавани под аренда.Според балкарците този закон само привидно е компромисен и се съмняват в изпълнението на частта която забранява приватизация на земите. /http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/188049/ /На 26 юни в Налчик се състоя митинг на балкарската общественост,на който се обсъжда новоприетия закон и въпроса за самоопределение на балкарския народ.Изказани са съмнения в бъдещото развитие на балкарския народ и отново повдигнато предложение за самоопределение на балкарците./  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/187981/ /

Няма коментари: