неделя, април 07, 2013

Балкарски протести


Тъй като протестите на балкарските жители на няколко селища са свързани с определени законови положения е необходимо кратко пояснение.В своите изявления протестиращите се позовават на статия 131 от Конституцията на РФ,която гласи следното:

Статия 131 от Конституцията на РФ

1.Местно самоуправление в градски ,селски и други територии се осъществява с отчитане на исторически и други местни традиции.Струкнурата на местните органи на самоуправление се определя от населението самостоятелно.
2.Изменение на границите на териториите ,в които се осъществява местно самоуправление,се допуска с отчитане мнението на населението от съответната територия.

Федералният закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» свързва самоуправляващите се териториални единици с понятието „муниципално образование”.Под него се разбира градски селски населен пункт,обединение от няколко селища,част от селище в пределите на които се осъществява местно самоуправление,има муниципална собственост,местен бюджет и изборни органи на местно самоуправление.Функцията на този закон е да се осъществят историческите и културни различия в традициите на народите от РФ.Организацията на местното самоуправление в Република Саха и Краснодарски край например,ще има своите особености,тъй като в Краснодарски край ще бъдат взети под внимание казашките традиции
Особено важна е втората част на статия 131.Съгласно утвърденото в нея,решението за изменение границите на самоуправляващите се територии,преобразуване и ликвидиране на самоуправляващите се единици е от компетенцията на държавните органи на субекта от РФ /Авт.реп. / в чийто предели се намира въпросната самоуправляваща се единица,без правото да се игнорират интересите на местното население. / от тук /

В съотведствие с републиканския закон „ О статусе и границах муниципальных образований" от 27.02.2005 г. балкарските селища Речка, Хасанья, Адиюх и Кенже са присъединени към град Налчик.Съвета на депутатите на местното самоуправление са разпуснати.Жителите от тези селища изискват да бъде върнат предишния статут на муниципални селища съгласно статия 131 от Конституцията на РФ.
Тъй като в републиката управлението е изцяло в ръцете на кабардински кланове,а балкарският етнос така и не се сдобива с автономно образование - окръг или република,статута на муниципално образование е единственият,чрез който балкарците могат да бъдат действителни собственици и разпоредители на земята която исторически им принадлежи и се счита за тяхна родина.Ликвидирането на този статут може да се разглежда не само като лишаване на жителите от икономическа възможност за физическо оцеляване,но и лишаване от възможност за оцеляване на етноса на собствената му територия.

На общото събрание на жителите на селището Белая речка на 3 април тази година е повдигнат отново въпроса за връщане на стария статут на селището.

Няма коментари: